Career Centre We'll help you get there
就业中心是圣方济各大学及明爱白英奇专业学校优质教育和成功事业的桥樑。无论你希望寻找一份新的全职或兼职工作,我纯粹想令你的列表或面试技巧更进一步,we'll help you get there!

求职服务

我们与超过110个雇主伙伴合作,为学生及毕业生提供实习、暑期工、兼职同埋毕业之后嘅全职工作。了解更多...

节目及活动

我们每年都会举办招聘会、分享会、研讨会及比赛等外展活动,以扩阔同学们的社交网络。了解更多...

就业培训

为提高学生嘅就业能力,我哋提供以下四个系列嘅培训:

  1.  事业探索系列 - 帮你揾到事业发展方向
  2. 求职准备系列 - 帮你为求职做好准备
  3. The 7 Habits of Highly Effective People ® - 过企业培训加强你嘅生活技能
  4. 职业技能系列 - 带畀你哋各式各样喺工作场上有用嘅实用技能

 了解更多...

 
就业辅导

我们嘅就业顾问会为个别学生或者小组提供度身订造嘅辅导服务解决学生同埋毕业生嘅就业疑难。了解更多...
 

升学辅导

透过职业生涯规划,帮助学生计划升学同埋提升专业技能。

 

就业手册


就业手册 2023详细介绍就业中心所提供服务及申请方式,同时还包含2023-2024行事历方便同学使用。
就业手册


 

年度报告


在就业中心与同学携手努力适应教育新常态中,就业中心继续于2021/2022学年中为同学提供各项服务。
当变化已成常态 –
就业中心年度报告 2021/2022
就业中心重视同学们的意见,并藉此加强各项服务,以求能够更加适切照顾同学面对就业市场的需要。故此,荣幸与你分享就业中心首份就业服务调查。
就业中心服务调查
2021/2022 年度报告

荣幸与你分享就业中心首份年度报告,冀为疫情下充满挑战、转变及适应的2020/2021学年带来总结。
应对世界的瞬息万变–
就业中心年度报告 2020/2021